Osallistu kondiittorimestari- ja kisällikoulutukseen alan huippuosaajien ohjauksessa.

BLANK

Mikä on kondiittorimestari?

Tutkinnon suorittaneen osaaminen

Kondiittorimestari osaa ideoida, suunnitella ja valmistaa konditoriatuotekokonaisuuden, taitotyön ja konditorian erikoistuotteita. Tutkinnon suorittanut henkilö osaa työskennellä hygieenisesti, turvallisesti ja ergonomisesti sekä noudattaa yrityksen omavalvontaohjelmaa.

Valinnaisista tutkinnon osista riippuen tutkinnon suorittanut henkilö osaa johtaa leipomoalan yrityksen liiketoimintaa, vastata henkilöstöstä ja yrityksen hankintaprosessista ja henkilöstön perehdyttämisestä. Lisäksi tutkinnon suorittanut henkilö osaa suunnitella ja johtaa tuotannon kehittämisprojektin tai suunnitella ja toteuttaa leipomoalan tuotekehityskokonaisuuden. Tutkinnon suorittanut henkilö hallitsee tutkinnon osien valinnoista riippuen kansainvälisen leipomoalan kilpailutoiminnan sekä jälkiruokakokonaisuuden ideoinnin, suunnittelun ja toteutuksen.

Työtehtäviä, joissa tutkinnon suorittanut voi toimia

Tutkinnon suorittanut voi toimia leipomoissa, konditorioissa ja teollisissa leipomoissa valmistus- tai esimiestehtävissä. Tutkinnon suorittanut voi toimia myös itsenäisenä ammatinharjoittajana tai yrittäjänä.

Lähde: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/2291717/reformi/tiedot

Mikä on kondiittorikisälli?

Tutkinnon suorittaneen osaaminen

Kondiittorikisälli toimii pienissä leipomoissa ja konditorioissa sekä leipomoteollisuudessa valmistaen erilaisia leipomotuotteita taikinasta valmiiksi tuotteiksi. Kondiittorikisälli valmistaa erilaisia konditoriatuotteita taikinan tai massan valmistamisesta, paistamiseen, koristeluun, viimeistelyyn ja pakkaamiseen saakka. Kondiittorikisälli valmistaa myös erityisruokavaliotuotteita.

Tutkinnon suorittanut hallitsee elintarviketurvallisuuden sekä koneiden ja laitteiden käytön. Lisäksi hän huolehtii työympäristön siisteydestä ja puhtaudesta noudattaen elintarvikelainsäädäntöä ja yrityksen omavalvontaohjelmaa. Tutkinnon suorittanut henkilö hallitsee työturvallisuus- ja ergonomiaohjeet. Hän pakkaa tuotteet asianmukaisiin pakkauksiin, tekee tuotteisiin tuoteselosteet, pakkaa ja lähettää tuotteet asiakkaille. Hän työskentelee taloudellisesti, tuloksellisesti ja joustavasti halliten leipomoalan työmenetelmät. Tutkinnon suorittanut hallitsee tuotelaadun toteutumisen ja tietotekniikan käytön työssään.

Työtehtäviä, joissa tutkinnon suorittanut voi toimia

Leipomoalan ammattitutkinnon suorittanut voi toimia leipomoissa taikinantekijänä, ylöslyöjänä, paistajana, pakkaajana tai lähettämötyöntekijänä. Kondiittorikisälli voi toimia myös leipomoalan itsenäisenä ammatinharjoittajana tai yrittäjänä.

Lähde: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/2291716/reformi/tiedot

Miksi lähtisin juuri Sampoon? Mikä on erityistä kondiittorimestariopinnoissa Sampossa?

Yksilöllinen opintopolku

Opiskelu Sampon kondiittorimestarikoulutuksessa lähtee jokaisen opiskelijan omista toiveista, tarpeista ja osaamisesta. Rakennamme jokaiselle yksilöllisen koulutuspolun, joka voi olla jokin näistä:

  • Tutkintoon johtava kondiiittorimestarin polku
  • Työhön uutta ja innostusta tuova täydennyskoulutuksen polku, silloin kun opiskelijalla on jo kondiittorimestarin tutkinto
  • Kilpailijan ja valmennettavan polku alan kilpailuissa

Positiivinen ilmapiiri, tiimiytyminen ja oman ammatti-identiteetin löytyminen

Meillä opetus lähtee siitä, että ilmapiiri on kunnossa. Opetus toteutetaan tiimipedagogiikalla, jossa oppimisprosessin painopiste siirtyy enemmän opiskelijalle itselleen. Tiimioppimisen mallissa oppiminen tapahtuu todellisia työelämäprojekteja tekemällä ja yhdistämällä niitä perustelluissa kohdin tiedonhankintaan ja teoriaopetukseen.

Koulutuksen aikana pohdimme kunkin opiskelijan kanssa hänen omaa ammatillista identiteettiään ja kirkastamme mikä on kunkin omaa, sytyttävintä vahvuutta konditoria-alalla. Opintojen aikana tuota vahvuutta ruokitaan, jotta opiskelija kasvaa opintojen aikana ja hänestä syntyy jonkin osa-alueen asiantuntija.

Tähtikouluttajat ja verkostoituminen

Toteutamme koulutusta yhdessä työelämän ammattilaisten kanssa. Kurssien vetäjinä on alan erikoisosaajia ja huippuammattilaisia. Opiskelija pääsee verkostoitumaan paitsi muiden opiskelijoiden myös tähtikouluttajien kanssa.

Teemme työelämälähtöisiä yhteistyöprojekteja yhdessä tähtikouluttajien kanssa sekä tarjoamme harjoittelupaikkoja heidän työpaikoillaan. Lisäksi olemme mukana monissa kondiittorilajin kilpailuissa, joissa opiskelijat pääsevät kilpailemaan ja seuraamaan huippuammattilaisten työskentelyä.

Kotisivut ja some

Koulutusohjelmallamme on omat kotisivut, jotta voimme tarjota opiskelijoille mahdollisuuden profiloitua ja tuoda esiin omaa osaamistaan. Kotisivuilla opiskelijat voivat myös julkaista omia reseptejään.

Löydät meidät myös Instagramista @kondiittorimestarit.

Uudenaikaiset tilat ja laitteet

Sampossa on uudenaikaiset ja hyvin varustellut koulutustilat. Opetuskeittiössä on hyvät laitteet, muun muassa erinomainen jäätelökone, sekä erittäin laaja valikoima konditoriatyössä tarvittavia muotteja, pientyövälineitä ja erikoispienkoneita.

Minkälaisilla arvoilla oppiminen tapahtuu?

Teemme töitä yhteisen tavoitteen eteen. Meille on tärkeää, että jaamme yhteiset arvot, jotka jokainen opiskelija voi allekirjoittaa.

Arvomme kondiittorikoulutuksessa ovat:

  • Arvostavasti ja ammattitaitoisesti
  • Voimaantumalla
  • Onnellisesti
  • Innostuneesti
  • Tekemällä
  • Etsimällä oma vahvuus

Kenelle koulutus on tarkoitettu?

Kondiittorimestarikoulutus on tarkoitettu alan työtehtävissä työskenteleville, joilla on aikaisempi alan ammatillinen tutkinto (leipuri-kondiittori, kondiittorikisälli) tai pitkä työkokemus. Kondiittorikisällikoulutus sopii leipuri-kondiittoritutkinnon suorittaneille jatkokoulutuksena tai riittävän työkokemuksen omaaville henkilöille.

Mikä on koulutuksen laajuus?

Kondiittorimestarikoulutuksen laajuus on 180 osaamispistettä. Pakolliset tutkinnon osat ovat 120 osp ja valinnaiset osat 60 osp. Kondiittorikisällitutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä. Pakolliset tutkinnon osat ovat 30 osp ja valinnaiset osat 120 osp.

Lisätietoa koulutuksien perusteista, osien sisällöistä ja näytöistä löydät täältä:
Kondiittorimestarikoulutus: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/2291716/reformi/rakenne
Kondiittorikisällikoulutus: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/2291716/reformi/rakenne

Miten kauan koulutus kestää?

Tutkinnon suorittaminen kestää noin 1,5 vuotta. Koulutuksesta voi suorittaa myös osia, esimerkiksi yhden tutkinnon osan, jonka kesto voi olla puoli vuotta.

Miten ja missä koulutus toteutetaan?

Koulutus toteutetaan tutkinnon osina. Mukana on eri teemoihin jaettuja lähiopetuspäiviä Sampossa Lappeenrannassa, verkko-opetusta ja yhteistyöprojekteja. Koulutukseen saattaa sisältyä lähiopetusta myös muissa oppimisympäristöissä muissa kaupungeissa. Lähiopetusta koulutuksen aikana on noin 16–24 päivää. Lähipäivien osaamisen voi hankkia myös muilla tavoilla missä vaan.

Lisäksi Sampossa pidetään työpajailtoja, jolloin opiskelijat voivat harjoitella opetuskeittiössä omien tehtäviensä kanssa itsenäisesti.

Mitä koulutus maksaa?

Koulutuksen voi suorittaa oppisopimuskoulutuksena työn ohessa omaan työpaikkaan tai yritykseen. Opintoihin voi myös sisällyttää työhön liittyviä tuotekehitysprojekteja.

Lue lisää oppisopimuskoulutuksesta Sampossa: https://www.edusampo.fi/opiskelemaan/hae_opiskelijaksi/oppisopimus

Koulutuksen osiin tai yksittäisille kursseille voi osallistua myös maksamalla kurssimaksun.

Milloin ja miten koulutukseen voi hakea?

Koulutusohjelman ryhmää täydennetään kerran vuodessa tammikuussa. Haku ryhmään tapahtuu kerran vuodessa syksyllä.

Hakuvaiheessa pääset hakemaan koulutukseen täältä.

Olen oppinut aivan valtavasti kondiittorimestarin opinnoissa. Olen muun muassa oppinut suunnittelemaan työjärjestystä entistä paremmin, suunnittelemaan tuotteita, yhdistämään uusia makuja ja makupareja. Tällä vuosikurssilla esimerkiksi yksi ihana asia on ollut keramiikkapaja. Olemme jokainen tehneet astiat, joille sitten kehitämme omat jälkiruokamme. Se on yksi tavoitteistamme.

Toinen esimerkki tulee mieleen vegaanisista konditoriatuotteista. Aiemmin ajattelin, että niitä voi tehdä vain kookoksesta, joka on paksu ja rasvainen maku, mutta täällä ajatus on täysin muuttunut.

Sukanya Parkkima

Kondiittorimestarit-opiskelija